zondag 15 november 2009

Mededeling

Ten gevolge een verhuis, een ziekte en een grasparkiet heerste hier even een stilte.

Afsluiten doen we met een citaat van Poesjkin, die Russische heelmeester:

"Zo was hij bijvoorbeeld in zijn hart een echte speler, maar toch raakte hij nooit een kaart aan want hij was van oordeel, zoals hij placht te zeggen, dat zijn omstandigheden hem niet veroorloofden, het noodzakelijke op te offeren, in de hoop het overtollige te verwerven"

Een wijze les van deze dode Rus.

Hier komt de rest van de POST