zondag 16 mei 2010

Chris Ware

Sinds de recente vertaling naar het Nederlands van de striproman Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth wordt in de Lage Landen frequent de loftrompet gestoken over het genie van Chris Ware. Alhier een voorbeeld van een erg typische afbeelding uit dit prachtige boek:
Gezien mijn beperkte kennis van het genre zal ik hier niet verder uitweiden over de specifieke aspecten die het boek zo goed maken. De kiemen van mijn interesse in de striproman werden afgeleverd door  Jaro Alva, die zelf ook een zeer begenadigd tekenvirtuoos is, en dankzij wiens gulheid ik tijdelijk zijn exemplaar in leesbruik heb. Naar alle verwachting zal deze interesse verder worden ontwikkeld naarmate mijn welvaart en positie op de sociale ladder stijgt, wat in 2020 hopelijk zal culmineren in het oprichten van de White Collar Graphic Novel Appreciation Society of Belgium. Meterslang zullen de rijen fraai ingebonden stripromans zijn, kaarsrecht uitgestald in een houten kast met glazen deurtjes.
En aan de muur enige zeefdrukken, dat spreekt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten